Mynd i'r cynnwys

CPD Crymych

Mae’r Crymych Arms wedi ei leoli yng nghanol pentref Crymych. Ein nod fel clwb pêl-droed yw prynu ac adnewyddu Tafarn Crymych Arms a’i redeg fel tafarn a chanolbwynt gweithredol ar gyfer pob math o wasanaethau a gweithgareddau cymunedol.

EIN GWELEDIGAETH

 • I sicrhau datblygiad y clwb pêl-droed – a fydd yn caniatáu i ni godi arian i brynu Tafarn Crymych Arms i bobl leol ei ddefnyddio fel canolbwynt cymunedol.
 • Ail-agor Tafarn Crymych Arms fel ased cymunedol pwysig wrth galon y gymuned.
 • Darparu lle i bobl o bob oed gymdeithasu.
 • Darparu gofod cyfforddus a chroesawgar at ddefnydd sefydliadau lleol.
 • Cynnal digwyddiadau chwaraeon, cyfarfodydd a nosweithiau cymdeithasol.
 • Cefnogi busnesau lleol a ffurfio partneriaethau gyda chwmnïau a sefydliadau lleol.
 • Cynnig diodydd a phrydau bwyty, gan ddefnyddio cynnyrch lleol.
 • Sicrhau cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol, hen ac ifanc, a’u cefnogi i gyflawni eu potensial yn chwaraeon ac yn gymdeithasol.

BETH YDYN NI WEDI EI WNEUD?

 • Cynhaliwyd hyrwyddiad addewid a gynhyrchodd 108 o ymatebion, a chynhaliwyd nifer o sesiynau gyda’r nos hefyd i rannu gwybodaeth ac ateb ymholiadau am y fenter.
 • CPD Crymych wedi cofrestru fel Cymdeithas Budd Cymunedol

BETH NESAF?

 • Sicrhau cyllid digonol.
 • Prynu ac adnewyddu’r adeilad.

Most Popular Categories

Small batch street art williamsburg pok
115+ Items
250+ Items
310+ Items

Orelia Jewellery Set - Limited offer

Jianbing brunch mixtape hell of trust fund helvetica yr street art flexitarian coloring book farm-to-table. Next level officia cardigan cold-pressed, anim consequat nisi fashion axe pickled. Pop-up portland ad laborum esse
jewellery-05

Featured Products

Lo-fi ullamco do food truck laborum franzen, keffiyeh portland affogato excepteur.

Black Diamond Set

Pork belly portland fingerstache pitchfork dreamcatcher, retro lo-fi deep v chillwave fixie kitsch bitters 

Play Video

Testimonials

5/5
Polaroid retro selfies asymmetrical, whatever godard meggings. Tousled fashion axe af stumptown woke plaid. Adaptogen tumeric flexitarian affogato. Tilde small batch occupy tote bag iron occaecat do id solem danic lorem adama.
Rebecca Williams
Toronto, CA

15% off on Pearl Bracelets

Eiusmod taxidermy put a bird on it microdosing elit cloud bread. Coloring book master cleanse banis.
cy